Abbozzi ta’ opinjonijiet


L-abbozz ta opinjoni huwa dokument imħejji mill-Membru li jkun inħatar rapporteur għal opinjoni, u li jiġi ppreżentat lill-kumitat għal opinjoni biex dan possibbilment jemendah, u wara jagħmel votazzjoni dwaru.
Fil-każ ta’ rapporti leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta emendi għall-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, akkumpanjati – fejn dan ikun f’loku – minn ġustifikazzjonijiet qosra. Fil-każ ta’ rapporti mhux leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta suġġerimenti li, jekk jiġu adottati, jingħaddu lill-kumitat responsabbli għat-tfassil tar-rapport biex jiġu inklużi fih. Din il-paġna turi l-abbozzi ta opinjonijiet qabel ma l-kumitat għal opinjoni jagħmel votazzjoni dwarhom.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-abbozzi ta opinjonijiet kollha disponibbli.

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00
PECH

Pietro BARTOLO

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 13-11-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) għas-sena finanzjarja 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 13-11-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 13-11-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

12-07-2019 PECH_PA(2019)638756 PE638.756v03-00
PECH

Chris DAVIES

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-07-2019