L-aħħar aħbarijiet

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Dokumenti utli

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

21-01-2020 - 14:39
PECH Laqgħa
21-01-2020 - 09:52
PECH Laqgħa
20-01-2020 - 15:12
PECH Laqgħa

Kelmtejn ta' merħba

Chris DAVIES

Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) għandha l-għan li tiżgura li s-sajd jiġi prattikat b'mod sostenibbli, li l-istokkijiet tal-ħut jinżammu b'mod li jipprovdu s-sigurtà għal industrija tas-sajd profittabbli u l-ekonomija tal-komunitajiet kostali. Qiegħed isir progress tajjeb f'xi ibħra iżda għad hemm tħassib profond dwar is-sitwazzjoni f'postijiet oħra, b'mod partikolari fil-Mediterran.

Matul din il-leġiżlatura jeħtieġ li niżguraw li l-prinċipji tal-PKS jinżammu u jiġu appoġġati sew minn strumenti ta' politika bħall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) kif ukoll ir-regolamenti dwar il-Kontroll tas-Sajd. Jeħtiġilna nsaħħu l-isforzi biex niġġieldu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (sajd IUU) u niżguraw li s-sostenibbiltà tinżamm fil-qalba tas-sħubijiet tas-sajd li l-UE taqbel fuqhom ma' pajjiżi oħra.

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt li jinżammu infurmati dwar il-proċess tat-tfassil ta' politika. Nittama li dan is-sit web jipprovdi għarfien tajjeb dwar l-attivitajiet tagħna ta' kuljum.

Chris DAVIES

Setgħat u responsabilitajietKuntatti

Links