Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)

2020/0002(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
PECH

kumitat responsabbli

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1936/2001, (UE) 2017/2107 u (UE) 2019/833 u li jħassar ir-Regolament (UE) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

kumitat responsabbli

Rikostituzzjoni tal-istokkijiet tal-ħut fil-Baħar Mediterran: valutazzjoni u l-passi li jmiss

2019/2178(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

kumitat responsabbli

Nilħqu l-objettivi tal-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tal-Politika Komuni tas-Sajd

2019/2177(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

kumitat responsabbli

Il-konsegwenzi tat-temperaturi jiżdiedu tal-ibħra għall-istokkijiet tal-ħut u għas-sajd

2019/2163(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

Rosanna CONTE [ID]

kumitat responsabbli

Aktar ħut fl-ibħra? Miżuri biex jippromwovu l-irkupru tal-istokkijiet 'il fuq mir-Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY), inklużi ż-żoni ta' rkupru tal-istokkijiet tal-ħut u ż-żoni tal-baħar protetti

2019/2162(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Sajjieda għall-futur: Nattiraw ġenerazzjoni ġdida ta' ħaddiema lejn l-industrija tas-sajd u niġġeneraw l-impjiegi fil-komunitajiet kostali

2019/2161(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

kumitat responsabbli

L-impatt tal-iskart fil-baħar fuq is-sajd

2019/2160(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

kumitat responsabbli

Sfidi u opportunitajiet għas-settur tas-sajd fil-Baħar l-Iswed

2019/2159(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

kumitat responsabbli

L-impatt tal-parks eoliċi fuq il-baħar u ta' sistemi oħra ta' enerġija rinnovabbli fuq is-settur tas-sajd

2019/2158(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PECH

Peter van DALEN [PPE]

kumitat responsabbli