Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Turkija - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2176(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PETI

għal opinjoni

Rapport dwar il-mandat propost għal negozjati mar-Renju Unit

2020/2023(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PETI

għal opinjoni

Rapport annwali dwar l-esportazzjoni tal-armi

2020/2003(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PETI

għal opinjoni

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

2019/2213(BUD) Proċedura baġitarja
PETI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-snin 2018-2019

2019/2199(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PETI

Yana TOOM [Renew]

għal opinjoni

It-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu

2019/2188(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PETI

għal opinjoni

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017 u fl-2018

2019/2132(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

għal opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

2019/2055(DEC) Proċedura ta' kwittanza
PETI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

2019/2056(DEC) Proċedura ta' kwittanza
PETI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2019/2057(DEC) Proċedura ta' kwittanza
PETI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni