Tiftix ġenerali

Tfittxija

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 19 ta' Frar 2020 - Il-Ħamis, 20 ta' Frar 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 13 ta' Frar 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00
REGI

 

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 02-03-2020

Opinjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Younous Omarjee dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, skont l-Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

EMENDI 1 - 124 - Abbozz ta' opinjoni Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00
REGI

Francesca DONATO

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 20 ta' Jannar 2020 - It-Tlieta, 21 ta' Jannar 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

IL-MINUTI - It-Tnejn, 20 ta' Jannar 2020 - It-Tlieta, 21 ta' Jannar 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00
REGI

 

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-01-2020

EMENDI 1 - 42 - Abbozz ta' opinjoni Kwittanza 2018: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR