Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

L-istabbiliment tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

2020/0006(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Manolis KEFALOGIANNIS [PPE]

kumitat responsabbli

Assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim

2019/0183(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

2020/2023(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
REGI

Pascal ARIMONT [PPE]

għal opinjoni

Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

2019/2213(BUD) Proċedura baġitarja
REGI

Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA [ECR]

għal opinjoni

Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli 2020

2019/2211(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Tisħiħ tal-Azzjoni tal-UE għall-Protezzjoni u għar-Restawr tal-Foresti tad-Dinja

2019/2156(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021

2019/0254(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

għal opinjoni

L-introduzzjoni ta' limiti tal-kapaċità għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-ġbir ta' data u l-miżuri ta' kontroll fil-Baħar Baltiku, u r-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' waqfien permanenti għal flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant

2019/0246(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Qafas ta' governanza għall-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività għaż-żona tal-euro

2019/0161(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

2019/2055(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

Josianne CUTAJAR [S&D]

għal opinjoni