Rapporti


Ladarba abbozz ta’ rapport jiġi ppreżentat lill-kumitat, il-Membri jingħataw iċ-ċans li jipproponu emendi qabel ċerta skadenza. Imbagħad, l-emendi jiġu diskussi u jittieħed vot dwarhom fil-kumitat. Ladarba abbozz ta' rapport ikun ġie emendat u għadda mill-votazzjoni finali, isir rapport li mbagħad jiġi ppreżentat fis-seduta plenarja. Din il-paġna turi r-rapporti kif iffinalizzati fil-kumitati.
Għar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

RAPPORT dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01