Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

AMENDMENTS 16 - 148 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

AMENDMENTS 1 - 135 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

AMENDMENTS 13 - 283 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

EMENDI 1 - 96 - Abbozz ta' opinjoni Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

IL-MINUTI - It-Tnejn, 13 ta' Lulju 2020 - It-Tlieta, 14 ta' Lulju 2020

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

OPINJONI dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

OPINJONI dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli – kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida għan-Network trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

OPINJONI dwar drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

EMENDI 31 - 188 - Abbozz ta' rapport Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021)

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

IL-MINUTI - It-Tlieta, 23 ta' Ġunju 2020

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 23 ta' Ġunju 2020

23-06-2020 TRAN_OJ(2020)06-23_1 PE653.747v02-00 TRAN

EMENDI 26 - 227 - Abbozz ta' opinjoni li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

EMENDI 1 - 115 - Abbozz ta' opinjoni Il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

OPINJONI dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

IL-MINUTI - It-Tnejn, 8 ta' Ġunju 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

IL-MINUTI - It-Tnejn, 11 ta' Mejju 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

EMENDI 1 - 54 - Abbozz ta' opinjoni Intelliġenza artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

EMENDI 62 - 241 - Abbozz ta' opinjoni L-istabbiliment tal-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u l-emenda tar-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

EMENDI 242 - 420 - Abbozz ta' opinjoni L-istabbiliment tal-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u l-emenda tar-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar strateġija Ewropea għad-data

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-iżgurar ta' tmexxija Ewropea fl-era diġitali u approċċ tal-UE għall-intelliġenza artifiċjali

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 28 ta' Mejju 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2015/757 biex titqies b'mod xieraq is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

OPINJONI dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 8 ta' Ġunju 2020

29-05-2020 TRAN_OJ(2020)06-08_1 PE652.544v01-00 TRAN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli – kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

EMENDI 1 - 53 - Abbozz ta' opinjoni Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

EMENDI 1 - 63 - Abbozz ta' opinjoni Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

EMENDI 1 - 70 - Abbozz ta' opinjoni Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 28 ta' Mejju 2020

18-05-2020 TRAN_OJ(2020)05-28_1 PE652.367v01-00 TRAN

IL-MINUTI - It-Tlieta, 28 ta' April 2020

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

EMENDI 1 - 37 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

EMENDI 1 - 29 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

EMENDI 1 - 16 - Abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari Regolament Emendatorju (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta' mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

EMENDI 1 - 96 - Abbozz ta' opinjoni Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

IL-MINUTI - It-Tlieta, 21 ta' April 2020

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 11 ta' Mejju 2020

30-04-2020 TRAN_OJ(2020)05-11_1 PE650.635v01-00 TRAN

EMENDI 228 - Abbozz ta' opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

28-04-2020 TRAN_AM(2020)650572 PE650.572v01-00 TRAN
Dominique RIQUET

ABBOZZ TA' OPINJONI L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

17-04-2020 TRAN_PA(2020)648502 PE648.502v02-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650434 PE650.434v01-00 TRAN
Andor DELI

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (UE) Nru 1024/2012 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur tat-trasport bit-triq

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650436 PE650.436v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq u li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650437 PE650.437v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward ta' rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet massimi ta' sewqan kuljum u kull ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perijodi ta' mistrieħ kuljum u kull ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650439 PE650.439v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

WORKING DOCUMENT on Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (2020/2012 (INL)) EN

17-04-2020 TRAN_DT(2020)650491 PE650.491v01-00 TRAN
Valter FLEGO

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 28 ta' April 2020

17-04-2020 TRAN_OJ(2020)04-28_1 PE650.502v01-00 TRAN

ABBOZZ TA' OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

15-04-2020 TRAN_PA(2020)646911 PE646.911v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 21 ta' April 2020

15-04-2020 TRAN_OJ(2020)04-21_1 PE650.388v02-00 TRAN

ABBOZZ TA' OPINJONI b'rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

14-04-2020 TRAN_PA(2020)646983 PE646.983v01-00 TRAN
Valter FLEGO