Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 20/2019 tal-QEA (Kwittanza 2018): Sistemi ta' informazzjoni tal-UE li jappoġġaw il-kontroll fil-fruntieri – għodda b'saħħitha, iżda tenħtieġ aktar enfasi fuq data li tkun f'waqtha u kompluta

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 24/2019 (Discharge 2018): Asylum, relocation and return of migrants: Time to step up action to address disparities between objectives and results

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 5/2019 (Discharge 2018): FEAD - Fund for European Aid to the Most Deprived: Valuable support but its contribution to reducing poverty is not yet established

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DOKUMENT TA' ĦIDMA dwar ir-Rapport Speċjali Nru 12/2019 tal-QEA (Kwittanza 2018): Il-kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 7/2019 (Discharge 2018): EU actions for cross-border healthcare: significant ambitions but improved management required

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

DOKUMENT TA' ĦIDMA Dokument preparatorju għal abbozz ta' opinjoni dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN