Over de commissies

Welkomstwoord

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken (AFCO). AFCO ziet toe op de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de uitvoering van de Verdragen en, indien nodig, de wijziging ervan. Het is ook de commissie die verantwoordelijk is voor kwesties aangaande het Reglement van het EP.

Aangelegenheden inzake de instellingen en besluitvormingsmechanismen worden vaak als te abstract beschouwd, maar ze zijn essentieel wil de Unie de politieke doelstellingen kunnen verwezenlijken die haar burgers wensen. Tijdens deze zittingsperiode zal onze commissie zich inspannen om de EU doeltreffender, democratischer en transparanter te maken en haar dichter bij de burgers te brengen.

We zullen ons onder andere engageren om het initiatiefrecht van het Europees Parlement op het gebied van wetgeving te verstevigen en om ervoor te zorgen dat de onderzoekscommissies van het Europees Parlement echte bevoegdheden hebben. Kwesties zoals het Europees kiesrecht, het statuut van de Europese politieke partijen, het Europees burgerinitiatief of het register van lobbyisten staan ook op onze agenda.

Daarnaast is ook de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een belangrijk thema. AFCO zal ervoor zorgen dat de belangen van de gehele Unie worden gewaarborgd en dat de rechten van alle Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk of alle Britse burgers die op het continent wonen, worden beschermd.

Antonio Tajani
Contact