Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 93 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

17-07-2020 AFCO_AM(2020)655681 PE655.681v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 14 juli 2020

14-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-14_1 PE654.112v01-00 AFCO

AMENDEMENTEN 1 - 49 - Ontwerpadvies Aanbeveling aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

13-07-2020 AFCO_AM(2020)655648 PE655.648v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPVERSLAG over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden

10-07-2020 AFCO_PR(2020)654009 PE654.009v02-00 AFCO
Gabriele BISCHOFF

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 14 juli 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 7 juli 2020

07-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-07_1 PE654.025v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

ONTWERPAGENDA - Donderdag 2 juli 2020

02-07-2020 AFCO_OJ(2020)07-02_1 PE653.953v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Donderdag 2 juli 2020

02-07-2020 AFCO_PV(2020)07-02-1 PE654.093v01-00 AFCO

ONTWERPVERSLAG over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

ONTWERPADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPAGENDA - Maandag 8 juni 2020

08-06-2020 AFCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.566v01-00 AFCO

NOTULEN - Maandag 8 juni 2020

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

ADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 33 - Ontwerpadvies Toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7, van het Reglement) – Jaarverslag voor de jaren 2016-2018

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

ADVIES inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

NOTULEN - Dinsdag 26 mei 2020

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 26 mei 2020

18-05-2020 AFCO_OJ(2020)05-26_1 PE652.380v01-00 AFCO

AMENDEMENTEN 1 - 85 - Ontwerpadvies Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MEDEDELING AAN DE LEDEN Richtsnoeren voor de behandeling van verzoeken van een groep burgers (tot verificatie van de naleving door Europese politieke partijen of stichtingen van de waarden waarop de Unie berust)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake toegang van het publiek tot documenten (artikel 122, lid 7, van het Reglement) – Jaarverslag voor de jaren 2016-2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

AMENDEMENTEN 1 - 24 - Ontwerpadvies Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00 AFCO

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

NOTULEN - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Donderdag 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00 AFCO

NOTULEN - Donderdag 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

ONTWERPAGENDA - Maandag 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00 AFCO

NOTULEN - Maandag 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 december 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00 AFCO

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

ADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

NOTULEN - Maandag 25 november 2019

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

AMENDEMENTEN 1 - 25 - Ontwerpadvies Uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 november 2019

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00 AFCO

Advies inzake de activiteiten van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 12 november 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00 AFCO

NOTULEN - Dinsdag 12 november 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

ONTWERPADVIES inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

ONTWERPAGENDA - Maandag 21 oktober 2019

22-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-21_1 PE642.941v01-00 AFCO

NOTULEN - Maandag 21 oktober 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 8 oktober 2019

08-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-08_1 PE641.361v01-00 AFCO

NOTULEN - Dinsdag 8 oktober 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Donderdag 3 oktober 2019

03-10-2019 AFCO_OJ(2019)10-03_1 PE641.334v01-00 AFCO

ONTWERPAGENDA - Maandag 7 oktober 2019

02-10-2019 LIBE_OJ(2019)10-07_1 PE641.319v01-00 AFCO LIBE

ONTWERPAGENDA - Maandag 30 september 2019

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00 AFCO JURI

ONTWERPAGENDA - Woensdag 25 september 2019

25-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.218v01-00 AFCO

NOTULEN - Woensdag 25 september 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 3 september 2019

03-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-03_1 PE640.638v01-00 AFCO

NOTULEN - Dinsdag 3 september 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

BEGROTINGSAMENDEMENTEN Begroting 2020

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

AMENDEMENTEN 1 - 7 - Ontwerpadvies inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

ONTWERPAGENDA - Woensdag 10 juli 2019

10-07-2019 AFCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.678v01-00 AFCO

NOTULEN - Woensdag 10 juli 2019

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00 AFCO