Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 19 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDEMENTEN 1 - 61 - Ontwerpadvies Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDEMENTEN 1 - 41 - Ontwerpadvies Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDEMENTEN 1 - 398 - Ontwerpverslag Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Jaarverslag

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

AMENDEMENTEN 1 - 326 - Ontwerpverslag De uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – Jaarverslag 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

AMENDEMENTEN 327 - 486 - Ontwerpverslag Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

AMENDEMENTEN 1 - 226 - Ontwerpverslag Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – Jaarverslag 2018

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA