Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-02-2020

AMENDEMENTEN 1 - 19 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

NOTULEN - Woensdag 6 november 2019 - Donderdag 7 november 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMENDEMENTEN 1 - 4 - Ontwerpadvies Sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

NOTULEN - Maandag 14 oktober 2019

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

NOTULEN - Maandag 30 september 2019 - Dinsdag 1 oktober 2019

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET

 

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-12-2019