Zoeken algemeen

Zoeken

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

13-02-2020 AFET_OJ(2020)02-19_1 PE648.261v01-00
AFET

 

NOTULEN - Woensdag 5 februari 2020

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

ONTWERPVERSLAG over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de westelijke Balkan, in aanloop naar de top in 2020

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-02-2020

ONTWERPVERSLAG over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2020

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2020

ONTWERPAGENDA - Woensdag 5 februari 2020

31-01-2020 AFET_OJ(2020)02-05_1 PE646.993v01-00
AFET

 

AMENDEMENTEN 1 - 117 - Ontwerpverslag Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

29-01-2020 AFET_AM(2020)646945 PE646.945v01-00
AFET

Sven MIKSER

ONTWERPAGENDA - Maandag 3 februari 2020

29-01-2020 AFET_OJ(2020)02-03_1 PE646.972v01-00
AFET

 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS