Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Turkije - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2176(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

ten principale

Servië - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2175(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

ten principale

Noord-Macedonië - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2174(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

ten principale

Montenegro - jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2173(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Tonino PICULA [S&D]

ten principale

Kosovo - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2172(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

ten principale

Bosnië en Herzegovina - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2171(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

ten principale

Albanië - jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2170(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

ten principale

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag

2019/2136(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

David McALLISTER [PPE]

ten principale

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

2019/2135(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

ten principale

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2018

2019/2125(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

ten principale