Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Jaarverslag over wapenuitvoer

2020/2003(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

ten principale

Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika

2020/2002(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Javier NART [Renew]

ten principale

Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening

2020/2001(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ten principale

Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad overeenkomstig artikel 118, over de voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

2020/2004(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ten principale

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

2019/2210(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Tonino PICULA [S&D]

ten principale

Aanbeveling van de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top in juni 2020

2019/2209(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

ten principale

Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

2019/2202(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Michael GAHLER [PPE]

ten principale

Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

2019/2201(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

ten principale

Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

2019/2200(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Sven MIKSER [S&D]

ten principale

Turkije - Jaarlijks voortgangsverslag 2019

2019/2176(INI) Procedure initiatiefverslag
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

ten principale