Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

OPINION on the Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal EN

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ONTWERPAGENDA - Woensdag 15 juli 2020

08-07-2020 AGRI_OJ(2020)07-15_1 PE654.099v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle afdelingen

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDEMENTEN 1 - 23 - Ontwerpverslag Gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - 88 - Ontwerpadvies Een Europese datastrategie

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

NOTULEN - Woensdag 15 april 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 86 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDEMENTEN 1 - 106 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NOTULEN - Dinsdag 26 mei 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 58 - Ontwerpadvies Het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ONTWERPADVIES inzake de leidende rol van Europa in het digitale tijdperk en een EU-aanpak van artificiële intelligentie

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

ONTWERPAGENDA - Maandag 22 juni 2020

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 32 - 242 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDEMENTEN 243 - 478 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDEMENTEN 479 - 485 - Draft opinion Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

NOTULEN - Dinsdag 28 april 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

NOTULEN - Donderdag 30 april 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

NOTULEN - Donderdag 7 mei 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 11 mei 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

NOTULEN - Woensdag 20 mei 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

NOTULEN - Dinsdag 2 juni 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 302 - Ontwerpverslag De Europese bosbouwstrategie – de weg vooruit

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDEMENTEN 303 - 482 - Ontwerpverslag De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ONTWERPADVIES inzake een Europese datastrategie

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ONTWERPAGENDA - Donderdag 11 juni 2020

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 135 - Ontwerpadvies EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ADVIES inzake de rol van de EU bij de bescherming en het herstel van bossen wereldwijd

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

Festlegung einer EU-Strategie für nachhaltigen Tourismus

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 2 juni 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 26 mei 2020

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa - Financiering van de Green Deal

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ONTWERPAGENDA - Woensdag 20 mei 2020

13-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-20_1 PE652.286v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ONTWERPAGENDA - Maandag 11 mei 2020

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 16 - 272 - Ontwerpadvies Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 7 mei 2020

04-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-07_1 PE650.640v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ONTWERPAGENDA - Donderdag 30 april 2020

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 28 april 2020

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

ONTWERPAGENDA - Woensdag 15 april 2020

08-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-15_1 PE650.409v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 108 - Ontwerpadvies Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ONTWERPADVIES inzake de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

advies over een vangnet ter bescherming van de begunstigden van EU-programma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 12 maart 2020

12-03-2020 AGRI_OJ(2020)03-12_1 PE648.484v02-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 17 februari 2020 - Dinsdag 18 februari 2020

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 106 - 314 - Ontwerpverslag Vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

AMENDEMENTEN 315 - 506 - Ontwerpverslag Vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648384 PE648.384v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

ONTWERPVERSLAG over de Europese bosbouwstrategie – de weg vooruit

25-02-2020 AGRI_PR(2020)645118 PE645.118v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDEMENTEN 15 - 67 - Ontwerpadvies Wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

25-02-2020 AGRI_AM(2020)648380 PE648.380v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ONTWERPADVIES inzake intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NOTULEN - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ADVIES inzake mededingingsbeleid – jaarverslag 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019 - Donderdag 5 december 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00 AGRI

NOTULEN - Dinsdag 5 november 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00 AGRI

NOTULEN - Maandag 18 november 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00 AGRI

AMENDEMENTEN 1 - 129 - Ontwerpadvies Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 december 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00 AGRI

ONTWERPADVIES inzake mededingingsbeleid – jaarverslag 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

ONTWERPAGENDA - Maandag 18 november 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00 AGRI

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

NOTULEN - Woensdag 25 september 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00 AGRI