Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI

 

Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

08-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

NOTULEN - Dinsdag 5 november 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00
AGRI

 

NOTULEN - Maandag 18 november 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00
AGRI

 

AMENDEMENTEN 1 - 129 - Ontwerpadvies Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 december 2019

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

ONTWERPADVIES inzake mededingingsbeleid – jaarverslag 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019