Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 335 - Draft report Competition policy - annual report 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  AMENDMENTS 204 - 468 - Draft report Credit servicers and credit purchasers

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

AMENDEMENTEN 1 - 282 - Ontwerpverslag Bankenunie - jaarverslag 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

AMENDEMENTEN 9 - 19 - Ontwerpadvies Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

AMENDEMENTEN 1 - 17 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

AMENDEMENTEN 1 - 19 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMENDEMENTEN 1 - 17 - Ontwerpadvies Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschppen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 41 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ