Welkomstwoord

© European Parliament
Als voorzitter van de Commissie FEMM wens ik u allen van harte welkom op onze website. De rechten van de vrouw en gendergelijkheid staan centraal bij onze commissie en wij hopen van harte dat de verbeterde versie van onze website de burger en eenieder die in onze werkzaamheden geïnteresseerd is een beter beeld zal geven van onze activiteiten en ons dichter bij elkaar zal brengen.

Naast de andere communicatiekanalen maken we hiervan gebruik om het mandaat van de commissie alsook de behaalde resultaten via informatie en transparantie naar het publiek toe verder te promoten. Ondanks de vele successen bij het versterken van de positie van de vrouw wordt de vrouw op talrijke gebieden van het sociale, culturele, politieke en economische leven nog steeds niet gelijk behandeld. Onze voornaamste punten van zorg zijn met name het verschil in salariëring, de economische onafhankelijkheid van vrouwen, de armoede onder vrouwen, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het besluitvormingsproces, de rechten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, mensenhandel en geweld jegens vrouwen en meisjes Wij sturen aan op verandering en wensen dat het genderperspectief wordt opgenomen in alle beleidsterreinen van de Europese Unie. Om dit te bewerkstelligen hebben wij de hulp nodig van het maatschappelijk middenveld en van alle organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten voor allen.

Deze website is een enorme bron van informatie over onze werkzaamheden en wij hebben ons best gedaan om deze zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Wij zien eventuele opmerkingen zowel over de website als over onze eigenlijke werkzaamheden graag tegemoet. Raadpleeg regelmatig onze website die voortdurend wordt bijgewerkt; zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws van onze commissie.

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ