Welkomstwoord

© European Parliament
Welkom op de website van de Commissie TAX3 van het Europees Parlement!

Naar aanleiding van de aanhoudende stroom onthullingen gedurende de afgelopen vijf jaar (LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks en Paradise Papers), heeft het Europees Parlement besloten om op 1 maart 2018 de Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (TAX3) in te stellen.

Fiscale rechtvaardigheid en eerlijke belastingconcurrentie zijn niet alleen voor de Europese eengemaakte markt, maar ook op mondiaal niveau van essentieel belang. De afgelopen jaren heeft het Europees Parlement dan ook veel van zich laten horen en een invloedrijke rol gespeeld op dit gebied. Ik hoop dat de Commissie TAX3 zal voortbouwen op het werk van haar voorgangers (de Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE), TAX2 en de Commissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (PANA)) en onderzoeken start naar nieuwe kwesties, zoals digitale belastingen, programma''s inzake nationaal burgerschap en btw fraude. Onze commissie zal aan het einde van deze parlementaire zittingsperiode een duidelijk en krachtig signaal moeten afgeven aan onze burgers en ondernemingen om te laten zien dat het Europees Parlement ertoe doet en een sleutelpositie inneemt in de strijd tegen financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking.

Tijdens het twaalf maanden lopende mandaat krijgen de 45 gewone leden en de 45 plaatsvervangende leden van de commissie de gelegenheid om onderzoek te doen en te beoordelen of er op dit gebied verdere vooruitgang is geboekt.

We zullen hoorzittingen met deskundigen en informatieopdrachten organiseren, getuigen uitnodigen en vertrouwelijke informatie opvragen en kritisch onderzoeken. Aan het einde van deze periode van twaalf maanden zullen we ten slotte een verslag met onze bevindingen en aanbevelingen indienen.

Daarom nodig ik u uit om de werkzaamheden van onze commissie op de voet te volgen via deze site, waar u vergaderdocumenten, links naar webstreams en onze periodieke nieuwsbrieven vindt.

Ik wens u nog een aangenaam bezoek aan onze website.

Petr JEŽEK