Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 6 juli 2020

25-06-2020 CULT_OJ(2020)07-06_1 PE653.969v01-00 CULT

OPINION on the report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

DRAFT OPINION on a new strategy for European SMEs EN

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

AMENDEMENTEN 26 - 104 - Ontwerpadvies Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ONTWERPAGENDA - Maandag 22 juni 2020

12-06-2020 CULT_OJ(2020)06-22_1 PE653.779v01-00 CULT

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpadvies Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities - Mededeling van de Commissie

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDEMENTEN 1 - 13 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

NOTULEN - Dinsdag 2 juni 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake een Europese datastrategie

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 2 juni 2020

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

NOTULEN - Donderdag 28 mei 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpadvies Het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 28 mei 2020

19-05-2020 CULT_OJ(2020)05-28_1 PE652.372v01-00 CULT

advies inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPADVIES inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDEMENTEN 1 - 163 - Ontwerpverslag Doeltreffende maatregelen voor een “groen” Erasmus+, Creatief Europa en Europees Solidariteitskorps

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

AMENDEMENTEN 1 - 49 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie betreffende hoogwaardige stages in de EU

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpadvies Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

AMENDEMENTEN 1 - 40 - Ontwerpadvies Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

AMENDEMENTEN 1 - 79 - Ontwerpadvies Vaststelling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

NOTULEN - Maandag 4 mei 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

AMENDEMENTEN 1 - 155 - Ontwerpverslag De ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies Digitale diensten: vragen over de grondrechten

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ONTWERPAGENDA - Maandag 4 mei 2020

27-04-2020 CULT_OJ(2020)05-04_1 PE650.547v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDEMENTEN 1 - 12 - Ontwerpadvies De EU-strategie inzake gendergelijkheid

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDEMENTEN 1 - 84 - Ontwerpadvies Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDEMENTEN 1 - 88 - Ontwerpadvies Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

AMENDEMENTEN 1 - 70 - Ontwerpadvies Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie

07-04-2020 CULT_AM(2020)650379 PE650.379v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPVERSLAG over de doeltreffende maatregelen voor een “groen” Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps

30-03-2020 CULT_PR(2020)648431 PE648.431v01-00 CULT
Laurence FARRENG

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ONTWERPADVIES inzake versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

27-03-2020 CULT_PA(2020)648611 PE648.611v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende hoogwaardige stages in de EU

25-03-2020 CULT_PA(2020)648619 PE648.619v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

ONTWERPADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

24-03-2020 CULT_PA(2020)648518 PE648.518v01-00 CULT
Peter POLLÁK

ONTWERPADVIES inzake de wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten

23-03-2020 CULT_PA(2020)648588 PE648.588v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ONTWERPADVIES inzake de vaststelling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme

23-03-2020 CULT_PA(2020)648598 PE648.598v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

20-03-2020 CULT_PA(2020)648593 PE648.593v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 17 maart 2020

09-03-2020 CULT_OJ(2020)03-17_1 PE648.493v01-00 CULT

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020

26-02-2020 CULT_PV(2020)02-19-1 PE648.378v01-00 CULT

ONTWERPVERSLAG over de ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDEMENTEN 1 - 29 - Ontwerpadvies Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

24-02-2020 CULT_AM(2020)648367 PE648.367v01-00 CULT
Romeo FRANZ

ONTWERPADVIES inzake de EU-strategie voor gendergelijkheid

21-02-2020 CULT_PA(2020)648267 PE648.267v01-00 CULT
Christine ANDERSON

ONTWERPADVIES inzake het kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

21-02-2020 CULT_PA(2020)648348 PE648.348v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

ONTWERPADVIES inzake de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

20-02-2020 CULT_PA(2020)648287 PE648.287v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ONTWERPADVIES over de bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en arbeidsparticipatie in de STEM-sector (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde)

20-02-2020 CULT_PA(2020)648341 PE648.341v01-00 CULT
Christine ANDERSON

ONTWERPADVIES inzake intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie

20-02-2020 CULT_PA(2020)648351 PE648.351v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ADVIES over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NOTULEN - Dinsdag 21 januari 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00 CULT

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00 CULT

AMENDEMENTEN 1 - 54 - Ontwerpadvies Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

30-01-2020 CULT_AM(2020)646882 PE646.882v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDEMENTEN 32 - 99 - Ontwerpadvies Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

28-01-2020 CULT_AM(2020)646929 PE646.929v01-00 CULT
Christian EHLER

AMENDEMENTEN 96 - 244 - Ontwerpadvies De strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

28-01-2020 CULT_AM(2020)646942 PE646.942v01-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020 EN

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00 CULT

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 21 januari 2020

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

17-12-2019 CULT_PA(2019)644924 PE644.924v01-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

16-12-2019 CULT_PA(2019)644884 PE644.884v01-00 CULT
Christian EHLER

AMENDEMENTEN 1 - 20 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

12-12-2019 CULT_AM(2019)644966 PE644.966v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AMENDEMENTEN 1 - 7 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 december 2019

21-11-2019 CULT_OJ(2019)12-04_1 PE644.745v01-00 CULT

NOTULEN - Dinsdag 5 november 2019

15-11-2019 CULT_PV(2019)11-05-1 PE643.209v01-00 CULT

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 5 november 2019

21-10-2019 CULT_OJ(2019)11-05_1 PE642.935v01-00 CULT

NOTULEN - Dinsdag 24 september 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)09-24-1 PE641.327v01-00 CULT

NOTULEN - Dinsdag 1 oktober 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)10-01-1 PE641.384v01-00 CULT

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

ONTWERPAGENDA - Maandag 30 september 2019

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00 CULT ITRE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 3 oktober 2019

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00 CULT LIBE

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 1 oktober 2019

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00 CULT

NOTULEN - Woensdag 4 september 2019 - Donderdag 5 september 2019

16-09-2019 CULT_PV(2019)09-04-1 PE641.136v01-00 CULT