Veuillez remplir ce champ

Hoorzittingen

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma''s en bijdragen van de sprekers.

CULT

The CULT Committee hold a public hearing on "The use of Artificial Intelligence in education, culture and the audiovisual sector" on Wednesday 19 February 2020. Five experts were invited.

CULT

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities.