Ontwerpverslagen


Aan commissies kan worden gevraagd een verslag op te stellen over wetgevings- of niet-wetgevingskwesties. Normaal gesproken wordt een commissie gevraagd een verslag op te stellen over een bepaald beleidsonderwerp dat onder haar werkterrein valt, maar in bepaalde gevallen kan een commissie op eigen initiatief een verslag opstellen. Voor elk verslag wordt uit de leden van de commissie een rapporteur aangewezen die verantwoordelijk is voor de opstelling van het verslag. De verslagen worden ingediend en besproken in de commissievergaderingen en de leden mogen amendementen indienen. Op deze pagina staan de ontwerpverslagen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpverslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

13-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v02-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

09-12-2019 LIBE_PR(2019)643227 PE643.227v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639867 PE639.867v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Network and Information Security (now the European Union Agency for Cybersecurity) for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639868 PE639.868v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639879 PE639.879v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639922 PE639.922v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement and Cooperation (Europol) for the financial year 2018

06-12-2019 CONT_PR(2019)639924 PE639.924v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639854 PE639.854v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639856 PE639.856v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020

  DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training for the financial year 2018

05-12-2019 CONT_PR(2019)639857 PE639.857v01-00
CONT

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 29-01-2020