Zoeken algemeen

Zoeken

ONTWERPAGENDA - Maandag 17 februari 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

ADVIES inzake de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarlijks verslag 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

ONTWERPAGENDA - Maandag 17 februari 2020 - Dinsdag 18 februari 2020

07-02-2020 ECON_OJ(2020)02-17_1 PE647.084v01-00
ECON

 

ONTWERPVERSLAG over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-01-2020

NOTULEN - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

29-01-2020 ECON_PV(2020)01-22-1 PE646.917v01-00
ECON

 

VERSLAG over de Europese Centrale Bank – jaarverslag 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

ONTWERPAGENDA - Donderdag 6 februari 2020

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK