Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

ONTWERPAGENDA - Donderdag 16 juli 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

DRAFT OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

Verringerung der Ungleichheiten mit besonderem Augenmerk auf der Erwerbstätigenarmut EN

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 162 - Ontwerpadvies Het versterken van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDEMENTEN 1 - 127 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie inzake een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

ONTWERPVERSLAG over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

AMENDEMENTEN 1 - 174 - Ontwerpadvies Een nieuwe industriestrategie voor Europa

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Maandag 15 juni 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

NOTULEN - Maandag 15 juni 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Donderdag 11 juni 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDEMENTEN 1 - 164 - Ontwerpadvies Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Advies in briefvorm inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPAGENDA - Woensdag 27 mei 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Aanbevelingen van EMPL voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDEMENTEN 1 - 221 - Ontwerpadvies De EU-strategie inzake gendergelijkheid

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 26 mei 2020

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Woensdag 20 mei 2020

20-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-20_1 PE652.378v01-00 EMPL

NOTULEN - Woensdag 20 mei 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake het versterken van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDEMENTEN 71 - 230 - Ontwerpadvies Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

AMENDEMENTEN 231 - 488 - Ontwerpadvies Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ONTWERPADVIES inzake de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Roma-achtergrond in Europa

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 34 - 141 - Ontwerpverslag Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

AMENDEMENTEN 142 - 242 - Ontwerpverslag Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

NOTULEN - Donderdag 7 mei 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Donderdag 7 mei 2020

30-04-2020 EMPL_OJ(2020)05-07_1 PE650.624v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

NOTULEN - Donderdag 20 februari 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake de EU-strategie inzake gendergelijkheid

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ONTWERPSTANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ONTWERPAGENDA - Donderdag 20 februari 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00 EMPL

AMENDEMENTEN 25 - 148 - Ontwerpadvies Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPAGENDA - Maandag 17 februari 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00 EMPL

NOTULEN - Maandag 17 februari 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

AMENDEMENTEN 1 - 448 - Ontwerpresolutie De EU-strategie inzake handicaps na 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

AMENDEMENTEN 17 - 75 - Ontwerpverslag Wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) (PES)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

AMENDEMENTEN 449 - 465 - Ontwerpresolutie EU-strategie inzake handicaps na 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

AMENDEMENTEN 1 - 199 - Ontwerpverslag Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

AMENDEMENTEN 200 - 360 - Ontwerpverslag Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00 EMPL

NOTULEN - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NOTULEN - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Maandag 27 januari 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00 ECON EMPL

ONTWERPVERSLAG over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

AMENDEMENTEN 1 - 17 - Ontwerpadvies Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 15 - Ontwerpadvies Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschppen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: functioneren, financieel beheer en controle

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 41 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 22 - Ontwerpadvies Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 22 - Ontwerpadvies Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDEMENTEN 1 - 21 - Ontwerpadvies Kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00 EMPL

ONTWERPAGENDA - Woensdag 4 december 2019

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00 EMPL

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) voor het begrotingsjaar 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ