Zoeken algemeen

Zoeken

ONTWERPAGENDA - Donderdag 20 februari 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 17 februari 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

AMENDEMENTEN 1 - 448 - Ontwerpresolutie De EU-strategie inzake handicaps na 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

AMENDEMENTEN 17 - 75 - Ontwerpverslag Wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) (PES)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

AMENDEMENTEN 449 - 465 - Ontwerpresolutie EU-strategie inzake handicaps na 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

AMENDEMENTEN 1 - 199 - Ontwerpverslag Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

AMENDEMENTEN 200 - 360 - Ontwerpverslag Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00
EMPL

 

NOTULEN - Dinsdag 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00
EMPL

 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ