Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 Kort overzicht

The mental health of workers in the digital era
15-01-2020 Briefing

Equal pay for equal work: Binding pay transparency measures
15-01-2020 Studie

European Network of Public Employment Services: setup, achievements, lessons
02-12-2019 Briefing

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Kort overzicht

Toezeggingen gedaan tijdens de hoorzittingen met de voorgedragen commissarissen - Commissie Von der Leyen, 2019 - 2024
25-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Helena DALLI, Commissioner-designate - Equality
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Nicolas SCHMIT, Commissioner-designate - Jobs and Social Rights
22-11-2019 Briefing

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People
22-11-2019 Briefing

The employment and social situation in Croatia
15-10-2019 Studie

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit
  • Afdeling Ondersteuning economische governance