Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

02-04-2019 - Women’s Role in Peace Processes including the specific case of Western Balkans

FEMM 05-04-2019 - 09:34
Poster for our Hearing Women in Peace Processes

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will be holding a hearing on Women's role in peace processes on April 2 from 15.00 to 16.30. Women's participation in conflict prevention and resolution can improve outcomes before, during and after conflicts.

The hearing will explore how women have participated in peace processes and which impact and added value their participation had. One part of the hearing will be dedicated to the specific case of the Western Balkans. Four experts have been invited and a study commissioned by the policy department will also be presented.

Locatie : JAN 4Q2