Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

08-04-2019 - CONT-IMCO Joint Public Hearing: Combatting Customs Fraud

CONT IMCO 11-06-2019 - 11:43
Union Customs Code Delegated Act

On Monday 8 April 2019, the Committees Budgetary Control (CONT) and Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) have jointly organised a public hearing entitled ‘Combatting customs fraud’.

The aim of the hearing was to assess the scale of customs fraud, look into best practices in fighting fraud, relevant policy developments at EU and international level, possible guidelines for national authorities to fight fraud, the customs equipment and law enforcement personnel needed, relevant technological developments and various challenges in combatting customs fraud.

The hearing began the presentation of the study entitled 'Protection of EU financial interests on customs and VAT: Cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud'. This study aimed to describe the current levels of fraud and map and analyse the effectiveness of the EU cooperation measures in tackling fraud.

Co-Rapporteurs: Arndt Kohn (S&D) and Wolf Klinz (ALDE)

Presentations

   Aili Nurk
   Eva Lindström
   Pashupati Pandey
   Georg Roebling
   Tony Tielen
   Kristian Vanderwaeren