Andere evenementen

Alle andere openbare evenementen die worden georganiseerd in het kader van commissieactiviteiten, waarbij externe sprekers of deskundigen zijn betrokken.

FEMM

Gender Studies are at stake in Hungary due to the decision of the government cancelling the funding of the two existing master programmes in this field.