Zoeken algemeen

Zoeken

Advies over de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Voorzitter

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-12-2019

MEDEDELING AAN DE LEDEN Toetsing van wetgeving i.v.m. de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2018/1807 inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

MEDEDELING AAN DE LEDEN Toetsing van wetgeving i.v.m. de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

NOTULEN - Dinsdag 8 oktober 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 8 oktober 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

NOTULEN - Woensdag 25 september 2019 - Donderdag 26 september 2019

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO

 

NOTULEN - Maandag 2 september 2019 - Dinsdag 3 september 2019

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00
IMCO

 

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

NOTULEN - Woensdag 24 juli 2019

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00
IMCO