Over de commissies

Welkomstwoord

The chair of the INTA Committee in front of the EU flag The chair of the INTA Committee in front of the EU flag
INTA Committee Chair © European Union 2019 - EP
Welkom op de website van de Commissie internationale handel (INTA).

Hier treft u de vergaderagenda's en werkdocumenten, maar ook details over actuele verslagen en hoorzittingen aan.

Het Europees Parlement speelt een doorslaggevende rol bij het bepalen van het handelsbeleid van de Unie en treedt op als haar democratisch geweten. Wij beoordelen alle EU‑overeenkomsten inzake handel en investeringen, controleren de werkzaamheden van de Commissie voor en tijdens onderhandelingen en beslissen mee over het rechtskader waarbinnen de handel plaatsvindt. Handelsovereenkomsten en rechtshandelingen kunnen alleen in werking treden met goedkeuring van het Europees Parlement.

De Commissie internationale handel leidt ook het debat over de toekomstige vorm van de internationale handel en komt op voor een op regels gebaseerde handel. Het is daarnaast belangrijk dat wordt geëvalueerd hoe handel en investeringen in de praktijk plaatsvinden.

Om onze taak volledig en tijdig uit te voeren, hebben we mechanismen en werkgroepen gevormd waardoor grondige controle en openhartige discussies mogelijk worden gemaakt. Door middel van onze openbare vergaderingen en beraadslagingen willen we de Europese burgers in staat stellen het handelsbeleid te volgen en deel te nemen aan het debat.
Ik zie ernaar uit te blijven streven naar een actieve rol van het Parlement bij het vormgeven van een handelsbeleid van de EU waarbij eerlijke handel, duurzaamheid en de regulering van mondiale waardenketens centraal staan.
Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden van de commissie neemt u dan vooral contact op met het secretariaat.

Bernd Lange