Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

NOTULEN - Maandag 6 juli 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 16 juli 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

MINUTES - Monday, 29 June 2020 EN

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

ONTWERPAGENDA - Maandag 6 juli 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

EMENDAMENTI 1 - 325 - Progetto di relazione Una nuova strategia a lungo termine per il futuro industriale dell'Europa IT

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDMENTS 326 - 593 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDEMENTEN 594 - 704 - Ontwerpverslag Een nieuwe langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van Europa

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ONTWERPADVIES inzake de gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ONTWERPVERSLAG over een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ONTWERPAGENDA - Maandag 29 juni 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

ADVIES inzake het geneesmiddelentekort – manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

NOTULEN - Donderdag 4 juni 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

AMENDEMENTEN 44 - 353 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDEMENTEN 354 - 524 - Ontwerpadvies Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

NOTULEN - Dinsdag 19 mei 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

NOTULEN - Maandag 17 februari 2020 - Dinsdag 18 februari 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

NOTULEN - Donderdag 28 mei 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

ONTWERPAGENDA - Vrijdag 12 juni 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ONTWERPAGENDA - Donderdag 4 juni 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ONTWERPVERSLAG over een nieuwe langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van Europa

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

NOTULEN - Vrijdag 15 mei 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDEMENTEN 52 - 315 - Ontwerpadvies Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMENDEMENTEN 316 - 516 - Ontwerpadvies Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ONTWERPAGENDA - Donderdag 28 mei 2020

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

AMENDEMENTEN 1 - 156 - Ontwerpadvies Geneesmiddelentekort - manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

NOTULEN - Dinsdag 28 april 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

NOTULEN - Vrijdag 8 mei 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 19 mei 2020

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

AMENDEMENTEN 1 - 386 - Ontwerpverslag Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

ONTWERPAGENDA - Vrijdag 15 mei 2020

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ONTWERPAGENDA - Donderdag 14 mei 2020

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

AMENDEMENTEN 1 - 355 - Ontwerpverslag Een alomvattende Europese benadering van energieopslag

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

ONTWERPADVIES inzake het geneesmiddelentekort - manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ONTWERPAGENDA - Vrijdag 8 mei 2020

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

AMENDEMENTEN 128 - 375 - Ontwerpverslag Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMENDEMENTEN 99 - 374 - Ontwerpverslag Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

AMENDEMENTEN 376 - 409 - Ontwerpverslag Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650649 PE650.649v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

NOTULEN - Vrijdag 24 april 2020

30-04-2020 ITRE_PV(2020)04-24-1 PE650.568v01-00 ITRE

ONTWERPVERSLAG over het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU

28-04-2020 ITRE_PR(2020)648631 PE648.631v02-00 ITRE
Ciarán CUFFE

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650489 PE650.489v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650490 PE650.490v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 28 april 2020

20-04-2020 ITRE_OJ(2020)04-28_1 PE650.503v01-00 ITRE

ONTWERPAGENDA - Vrijdag 24 april 2020

20-04-2020 ITRE_OJ(2020)04-24_1 PE650.504v01-00 ITRE

AMENDEMENTEN 1 - 108 - Ontwerpadvies De Europese bosbouwstrategie – De weg vooruit

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648616 PE648.616v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648617 PE648.617v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

AMENDEMENTEN 1 - 64 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

26-03-2020 ITRE_AM(2020)648618 PE648.618v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

23-03-2020 ITRE_PR(2020)641138 PE641.138v02-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

20-03-2020 ITRE_AL(2020)648603 PE648.603v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

12-03-2020 ITRE_PR(2020)648286 PE648.286v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020

11-03-2020 ITRE_PV(2020)02-19-1 PE648.471v01-00 ITRE

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING over het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere parameters, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1369 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

09-03-2020 ITRE_PR(2020)648490 PE648.490v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

NOTULEN - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-22-1 PE646.897v01-00 ITRE

NOTULEN - Dinsdag 28 januari 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-28-1 PE646.976v01-00 ITRE

ONTWERPADVIES inzake de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

24-02-2020 ITRE_PA(2020)648258 PE648.258v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

AMENDEMENTEN 1 - 101 - Ontwerpadvies Richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III

20-02-2020 ITRE_AM(2020)648347 PE648.347v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

19-02-2020 ITRE_PA(2020)646934 PE646.934v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ONTWERPADVIES inzake bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren

19-02-2020 ITRE_PA(2020)647152 PE647.152v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ONTWERPVERSLAG over een alomvattende Europese benadering van energieopslag

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00 ITRE
Claudia GAMON

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00 IMCO ITRE

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00 ITRE TRAN

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 28 januari 2020

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00 ITRE

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019 - Donderdag 5 december 2019

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00 ITRE

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019

11-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-3 PE644.944v01-00 ITRE