Hoorzittingen

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma''s en bijdragen van de sprekers.

ITRE

On 23 January 2020, from 10:30 to 12:30, the ITRE Committee held a public hearing on the Strategic Planning of Horizon Europe with a focus on the Missions and Partnerships. This hearing was organised in light of the current work towards the design of these large funding priorities for Horizon Europe and the finalisation of the first Strategic Plan of the next Framework Programme for Research and Innovation.

ITRE

On 19th of February, from 14:30 to 17:00, two panels shed light on the complex issues of fifth generation wireless mobile standard (5G), taking on board the experience gathered from ongoing 5G trials across the European Union.