Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Nadine MORANO

MINUTES - Monday, 16 December 2019 EN

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

DRAFT REPORT on the establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ONTWERPAGENDA - Maandag 6 juli 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

MINUTES - Thursday, 4 June 2020 EN

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 267 - Ontwerpverslag De wet inzake digitale diensten:vragen over de grondrechten

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 2 juli 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Maandag 29 juni 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Advies inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de Syriëcrisis

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

NOTULEN - Donderdag 23 april 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 116 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie over het kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 23 juni 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMENDEMENTEN 1 - 286 - Ontwerpverslag Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

NOTULEN - Dinsdag 12 mei 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ONTWERPAGENDA - Maandag 15 juni 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

ONTWERPADVIES inzake artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

NOTULEN - Donderdag 7 mei 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 11 juni 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 254 - Ontwerpverslag Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, van de rechtsstaat

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMENDEMENTEN 1 - 90 - Ontwerpverslag Aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ONTWERPAGENDA - Donderdag 4 juni 2020

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

ADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

AMENDEMENTEN 1 - 94 - Ontwerpadvies De EU-strategie inzake gendergelijkheid

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

AMENDEMENTEN 1 - 69 - Ontwerpadvies Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDEMENTEN 1 - 95 - Ontwerpadvies Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

NOTULEN - Maandag 27 januari 2020 - Dinsdag 28 januari 2020

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 mei 2020

19-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-25_1 PE652.394v01-00 LIBE

NOTULEN - Donderdag 2 april 2020

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over het kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO

ONTWERPVERSLAG over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa

14-05-2020 LIBE_PR(2020)650654 PE650.654v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ONTWERPVERSLAG over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

14-05-2020 LIBE_PR(2020)652307 PE652.307v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

AMENDEMENTEN 1 - 32 - Ontwerpadvies Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

14-05-2020 LIBE_AM(2020)652317 PE652.317v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

ONTWERPINTERIMVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, van de rechtsstaat

13-05-2020 LIBE_PR(2020)650665 PE650.665v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NOTULEN - Maandag 27 april 2020

12-05-2020 LIBE_PV(2020)04-27-1 PE652.269v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Maandag 18 mei 2020

11-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-18_1 PE652.266v01-00 LIBE

ONTWERPADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

07-05-2020 LIBE_PA(2020)650591 PE650.591v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 12 mei 2020

06-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-12_1 PE650.677v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 7 mei 2020

30-04-2020 LIBE_OJ(2020)05-07_1 PE650.619v01-00 LIBE

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

29-04-2020 LIBE_PR(2020)650522 PE650.522v02-00 LIBE
Jan-Christoph OETJEN

ONTWERPVERSLAG over de wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten

27-04-2020 LIBE_PR(2020)650509 PE650.509v01-00 LIBE
Kris PEETERS

ONTWERPAGENDA - Maandag 27 april 2020

23-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-27_1 PE650.532v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 23 april 2020

17-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-23_1 PE650.493v01-00 LIBE

ONTWERPADVIES inzake kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

16-04-2020 LIBE_PA(2020)650370 PE650.370v02-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ONTWERPAGENDA - Woensdag 15 april 2020

14-04-2020 CJ12_OJ(2020)04-15_1 PE650.435v01-00 ECON LIBE

ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk

06-04-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ONTWERPADVIES inzake “Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren”

06-04-2020 LIBE_PA(2020)650375 PE650.375v01-00 LIBE
Paul TANG

ONTWERPVERSLAG over de aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

02-04-2020 LIBE_PR(2020)650351 PE650.351v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ONTWERPADVIES inzake de EU-strategie inzake gendergelijkheid

27-03-2020 LIBE_PA(2020)648624 PE648.624v01-00 LIBE
Evin INCIR

Advies inzake de richtsnoeren voor de begroting 2021, Afdeling III – Commissie

27-03-2020 LIBE_AL(2020)648629 PE648.629v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ONTWERPAGENDA - Donderdag 2 april 2020

27-03-2020 LIBE_OJ(2020)04-02_1 PE648.639v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 326 - 606 - Ontwerpverslag Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

12-03-2020 LIBE_AM(2020)648415 PE648.415v03-00 LIBE
Clare DALY

NOTULEN - Maandag 25 november 2019

11-03-2020 LIBE_PV(2019)11-25-1 PE644.825v01-00 LIBE

NOTULEN - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

11-03-2020 LIBE_PV(2020)01-20-1 PE646.883v01-00 LIBE

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

10-03-2020 LIBE_PV(2020)02-19-1 PE648.369v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 325 - Ontwerpverslag Situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

03-03-2020 LIBE_AM(2020)648414 PE648.414v02-00 LIBE
Clare DALY

NOTULEN - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

02-03-2020 LIBE_PV(2019)12-02-1 PE644.868v02-00 LIBE

NOTULEN - Donderdag 9 januari 2020

26-02-2020 LIBE_PV(2020)01-09-1 PE645.117v03-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

21-02-2020 LIBE_PR(2020)648370 PE648.370v01-00 LIBE
Tineke STRIK

AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom EN

20-02-2020 LIBE_AM(2020)647131 PE647.131v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ONTWERPAGENDA - Woensdag 19 februari 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00 LIBE

NOTULEN - Donderdag 6 februari 2020

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 2 - Ontwerpaanbeveling Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00 LIBE
Petar VITANOV

ONTWERPAGENDA - Donderdag 20 februari 2020

11-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-20_1 PE647.039v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00 LIBE
Clare DALY

NOTULEN - Maandag 9 december 2019

31-01-2020 LIBE_PV(2019)12-09-1 PE644.940v01-00 LIBE

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Grens- en kustwachtagentschap voor het begrotingsjaar 2018

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00 LIBE
Roberta METSOLA

ONTWERPAGENDA - Donderdag 6 februari 2020

30-01-2020 LIBE_OJ(2020)02-06_1 PE646.980v01-00 LIBE