Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on A European strategy for data EN

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

ONTWERPAGENDA - Maandag 26 oktober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 29 oktober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT OPINION on the report on human rights protection and the EU external migration policy EN

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

ONTWERPADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten en de rol die milieuactivisten in dit kader spelen

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDEMENTEN 1 - 235 - Ontwerpverslag Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 15 oktober 2020

07-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-15_1 PE658.890v01-00 LIBE

NOTULEN - Donderdag 10 september 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

ONTWERPADVIES inzake aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

AMENDEMENTEN 38 - 96 - Ontwerpverslag Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMENDEMENTEN 52 - 135 - Ontwerpverslag Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDEMENTEN 120 - 754 - Ontwerpverslag Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ONTWERPAGENDA - Donderdag 1 oktober 2020

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over het kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 22 september 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

ONTWERPAGENDA - Donderdag 24 september 2020

17-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-24_1 PE657.411v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 131 - Ontwerpadvies De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ONTWERPAGENDA - Donderdag 10 september 2020

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de vrijmakingsprocedure betreft

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMENDEMENTEN 1 - 44 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDEMENTEN 1 - 82 - Ontwerpadvies Artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

AMENDEMENTEN 1 - 337 - Ontwerpverslag De instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ADVIES inzake de EU-strategie inzake gendergelijkheid

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

AMENDEMENTEN 1 - 204 - Ontwerpverslag Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

AMENDEMENTEN 1 - 86 - Ontwerpadvies Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ADVIES inzake kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

NOTULEN - Maandag 15 juni 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 240 - Ontwerpverslag Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ONTWERPAGENDA - Donderdag 16 juli 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 290 - Ontwerpverslag Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMENDEMENTEN 1 - 289 - Ontwerpverslag Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ONTWERPADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ONTWERPADVIES inzake een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NOTULEN - Maandag 16 december 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ONTWERPAGENDA - Maandag 6 juli 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

NOTULEN - Donderdag 4 juni 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 267 - Ontwerpverslag De wet inzake digitale diensten:vragen over de grondrechten

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 2 juli 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Maandag 29 juni 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Advies inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in het kader van de Syriëcrisis

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

NOTULEN - Donderdag 23 april 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 116 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie over het kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 23 juni 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMENDEMENTEN 1 - 286 - Ontwerpverslag Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

NOTULEN - Dinsdag 12 mei 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

ONTWERPAGENDA - Maandag 15 juni 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

ONTWERPVERSLAG over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Petar VITANOV

ONTWERPADVIES inzake artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

NOTULEN - Donderdag 7 mei 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 11 juni 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 254 - Ontwerpverslag Constatering van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending, door de Republiek Polen, van de rechtsstaat

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMENDEMENTEN 1 - 90 - Ontwerpverslag Aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

ONTWERPAGENDA - Donderdag 4 juni 2020

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

ADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE