Vergaderdocumenten

Toegang tot vergaderdocumenten

Toegang tot alle documenten van komende en vorige vergaderingen. Selecteer een commissie en vervolgens een vergaderdatum om toegang te krijgen tot een lijst van relevante documenten voor elk agendapunt, in alle beschikbare talen. De documenten kunnen rechtstreeks in de browser worden geopend, gedeeld via e-mail, of gedownload en opgeslagen.

Volgende vergaderingen

Commissie buitenlandse zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering

Agenda


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : PHS - P3C050

Buitengewone vergadering

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting

Agenda

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting

Agenda

Commissie internationale handel


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
Remote participation

Agenda


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
Remote participation


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
Remote participation


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
Remote participation

Commissie interne markt en consumentenbescherming


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote participation

Agenda


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote participation


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote participation


Brussels : JAN - 4Q2

COMMISSIECOÖRDINATOREN
Remote participation

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
Remote participation

Agenda

Commissie buitenlandse zaken


Brussels : PHS - P3C050

Buitengewone vergadering

Agenda

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Agenda

Commissie visserij


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
PECH Committee meeting - remote participation

Agenda


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
PECH Committee meeting - remote participation


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
PECH Committee meeting - remote participation

Commissie cultuur en onderwijs


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
REMOTE PARTICIPATION

Agenda


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
REMOTE PARTICIPATION


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
REMOTE PARTICIPATION

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting
Remote participation

Agenda

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Agenda

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Agenda

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote participation

Agenda


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote participation

Bijzondere Commissie kankerbestrijding


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting

Agenda

Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
Remote participation

Agenda

Begrotingscommissie


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
- Remote participation

Agenda


Brussels : JAN - 4Q1

voorbereidende vergadering
Budget 2021 - preparatory meeting to the trilogue


Brussels : ASP - A1G-3

Buitengewone vergadering
- Joint AFET-DEVE-BUDG meeting

Commissie constitutionele zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
AFCO committee meeting

Agenda


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
AFCO committee meeting

Subcommissie mensenrechten


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering

Subcommissie belastingaangelegenheden


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
FISC Committee meeting - Remote participation

Commissie verzoekschriften


Brussels : JAN - 6Q1

Buitengewone vergadering
Committee meeting with remote connection

Agenda


Brussels : ASP - A5G-3

Buitengewone vergadering
Committee meeting with remote connection

Subcommissie belastingaangelegenheden


Brussels : ASP - A1G-3

Coördinatoren
FISC remote coordinators' meeting

Commissie begrotingscontrole


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting
CONT remote committee meeting


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinary meeting
CONT remote committee meeting

Commissie vervoer en toerisme


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinary meeting
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Agenda


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinary meeting
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinary meeting
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk
Hearing on Women and digitalisation, FEMM in association with AIDA


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Subcommissie veiligheid en defensie


Brussels : ASP - A3G-3

Buitengewone vergadering
SEDE Subcommittee


Brussels : ASP - A3G-3

Buitengewone vergadering
SEDE Subcommittee


Brussels : ASP - A3G-3

Buitengewone vergadering
SEDE Subcommittee


Brussels : ASP - A3G-3

Buitengewone vergadering
SEDE Subcommittee

Commissie ontwikkelingssamenwerking


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
with remote participation


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
with remote participation

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinary meeting
ANIT Committee meeting of 29 October 2020

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinary meeting
ANIT Committee meeting of 29 October