Vergaderdocumenten

Toegang tot vergaderdocumenten

Toegang tot alle documenten van komende en vorige vergaderingen. Selecteer een commissie en vervolgens een vergaderdatum om toegang te krijgen tot een lijst van relevante documenten voor elk agendapunt, in alle beschikbare talen. De documenten kunnen rechtstreeks in de browser worden geopend, gedeeld via e-mail, of gedownload en opgeslagen.

Volgende vergaderingen

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation

Agenda

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Agenda

Commissie begrotingscontrole


Brussels : JAN - 4Q1

LEDEN VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE
Remote Technical meeting on the Revision of the OLAF regulation

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 2Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation

Agenda

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Agenda

Commissie vervoer en toerisme


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
TRAN Committee meeting on 8 June 2020 (remote participation)

Agenda

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Agenda

Commissie interne markt en consumentenbescherming


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
REMOTE participation


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
REMOTE participation

Commissie constitutionele zaken


Brussels : JAN - 6Q2

Buitengewone vergadering
AFCO extraordinary committee meeting

Agenda

Commissie vervoer en toerisme


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
TRAN Committee meeting on 8 June 2020 (remote participation)

Commissie begrotingscontrole


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
CONT remote committee meeting

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
- remote participation

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation

Commissie visserij


Brussels : JAN - 4Q1

Buitengewone vergadering
PECH Extraodinary committee meeting by remote participation

Agenda


Brussels : JAN - 4Q1

Coördinatoren
PECH Coordinators' meeting by remote participation

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation. AGRI extraordinary meeting (to open the final vote)

Commissie internationale handel


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
Remote participation

Commissie ontwikkelingssamenwerking


Brussels : JAN - 4Q2

Buitengewone vergadering
with remote participation