Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

DOCUMENTO DI LAVORO sulle conseguenze dell'aumento della temperatura delle acque marine per gli stock ittici e per la pesca IT

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

PROJET D’AVIS sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 FR

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NOTULEN - Donderdag 25 juni 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020 - Vrijdag 12 juni 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Donderdag 25 juni 2020

16-06-2020 PECH_OJ(2020)06-25_2 PE653.831v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 104 - Ontwerpverslag Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

NOTULEN - Maandag 25 mei 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

AMENDEMENTEN 26 - 107 - Ontwerpverslag Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDEMENTEN 92 - 371 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

NOTULEN - Maandag 18 mei 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 372 - 683 - Draft report Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDEMENTEN 684 - 995 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDEMENTEN 996 - 1129 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAGENDA - Maandag 18 mei 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-18_1 PE650.721v01-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 mei 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-25_2 PE650.722v01-00 PECH

NOTULEN - Donderdag 30 april 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

NOTULEN - Donderdag 23 april 2020

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Donderdag 30 april 2020

22-04-2020 PECH_OJ(2020)04-30_1 PE650.525v01-00 PECH

ONTWERPAANBEVELING inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 23 april 2020

15-04-2020 PECH_OJ(2020)04-23_1 PE650.467v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

NOTULEN - Dinsdag 7 april 2020

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ONTWERPADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 7 april 2020

02-04-2020 PECH_OJ(2020)04-07_1 PE650.360v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 69 - Ontwerpverslag Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

AMENDEMENTEN 33 - 58 - Ontwerpverslag Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpverslag Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NOTULEN - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

NOTULEN - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDEMENTEN 1 - 71 - Ontwerpverslag Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

NOTULEN - Maandag 11 november 2019 - Dinsdag 12 november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 11 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA).

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDEMENTEN 1 - 64 - Ontwerpadvies Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00 PECH
Nuno MELO

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00 PECH
João FERREIRA

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00 PECH
João FERREIRA

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00 PECH
Pietro BARTOLO

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) voor het begrotingsjaar 2018

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

NOTULEN - Woensdag 2 oktober 2019 - Donderdag 3 oktober 2019

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00 PECH

NOTULEN - Dinsdag 24 september 2019

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Donderdag 3 oktober 2019

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00 ENVI PECH

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en van het protocol inzake de uitvoering van die partnerschapsovereenkomst

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00 PECH
Carmen AVRAM

ONTWERPADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 24 september 2019

12-09-2019 PECH_OJ(2019)09-24_1 PE641.152v01-00 PECH

NOTULEN - Woensdag 4 september 2019

10-09-2019 PECH_PV(2019)09-04-1 PE641.090v01-00 PECH

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00 PECH
Chris DAVIES

AMENDEMENTEN 1 - 62 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00 PECH
Chris DAVIES

BEGROTINGSAMENDEMENTEN Begroting 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00 PECH
Chris DAVIES