Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania on an extension to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2020 EN

28-10-2020 PECH_PR(2020)660079 PE660.079v01-00 PECH
Annie SCHREIJER-PIERIK

NOTULEN - Maandag 12 oktober 2020

26-10-2020 PECH_PV(2020)10-12-1 PE659.096v01-00 PECH

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

PROJETO DE RELATÓRIO sobre Pescadores para o futuro: atrair novas gerações de mão-de-obra para a indústria pesqueira e gerar emprego nas comunidades costeiras PT

20-10-2020 PECH_PR(2020)650374 PE650.374v01-00 PECH
Manuel PIZARRO

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad

20-10-2020 PECH_PR(2020)658886 PE658.886v01-00 PECH
João FERREIRA

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Advies inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

ONTWERPVERSLAG over de gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

NOTULEN - Maandag 28 september 2020 - Donderdag 1 oktober 2020

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ONTWERPAGENDA - Maandag 12 oktober 2020

01-10-2020 PECH_OJ(2020)10-12_1 PE658.811v01-00 PECH

NOTULEN - Dinsdag 22 september 2020

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 22 september 2020

14-09-2020 PECH_OJ(2020)09-22_1 PE657.322v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 47 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDEMENTEN 1 - 218 - Ontwerpverslag Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

NOTULEN - Dinsdag 1 september 2020 - Donderdag 3 september 2020

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

WERKDOCUMENT over de gevolgen van de opwarming van de mariene wateren voor de visbestanden en de visserij

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

NOTULEN - Donderdag 25 juni 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

NOTULEN - Donderdag 11 juni 2020 - Vrijdag 12 juni 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Donderdag 25 juni 2020

16-06-2020 PECH_OJ(2020)06-25_2 PE653.831v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 104 - Ontwerpverslag Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

NOTULEN - Maandag 25 mei 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

AMENDEMENTEN 26 - 107 - Ontwerpverslag Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDEMENTEN 92 - 371 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

NOTULEN - Maandag 18 mei 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 372 - 683 - Draft report Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDEMENTEN 684 - 995 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDEMENTEN 996 - 1129 - Ontwerpverslag Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAGENDA - Maandag 18 mei 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-18_1 PE650.721v01-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 mei 2020

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-25_2 PE650.722v01-00 PECH

NOTULEN - Donderdag 30 april 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

NOTULEN - Donderdag 23 april 2020

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

ONTWERPAGENDA - Donderdag 30 april 2020

22-04-2020 PECH_OJ(2020)04-30_1 PE650.525v01-00 PECH

ONTWERPAANBEVELING inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ONTWERPAGENDA - Donderdag 23 april 2020

15-04-2020 PECH_OJ(2020)04-23_1 PE650.467v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

NOTULEN - Dinsdag 7 april 2020

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ONTWERPADVIES inzake aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 7 april 2020

02-04-2020 PECH_OJ(2020)04-07_1 PE650.360v01-00 PECH

AMENDEMENTEN 1 - 69 - Ontwerpverslag Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NOTULEN - Woensdag 19 februari 2020 - Donderdag 20 februari 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

AMENDEMENTEN 33 - 58 - Ontwerpverslag Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

AMENDEMENTEN 1 - 56 - Ontwerpverslag Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ONTWERPVERSLAG met een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NOTULEN - Maandag 20 januari 2020 - Dinsdag 21 januari 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

NOTULEN - Maandag 2 december 2019 - Dinsdag 3 december 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH