Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

VERSLAG over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

VERSLAG over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – Jaarverslag 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 PE641.241v03-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

VERSLAG over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI