Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Net operating balances indicator: A distorted indicator of a Member's benefit from the EU budget
19-02-2020 Kort overzicht

The net operating balances: Variants, emerging numbers and history
19-02-2020 Briefing

Why net operating balances are a distorted indicator of a Member State's benefit from the EU budget
19-02-2020 Briefing

"I want my money back": The history of national rebates
19-02-2020 Kort overzicht

How to overcome the "Juste retour" obsession
19-02-2020 Kort overzicht

EU membership benefits: Not measured by net operating balances
19-02-2020 Kort overzicht

Strategies to overcome the "juste retour" perspective on the EU budget
19-02-2020 Briefing

The benefits of EU membership are not measured by net operating balances
19-02-2020 Briefing

The net operating balances or the "Juste retour" approach
19-02-2020 Kort overzicht

CRR/CRD: The delegated act on Market Risk under CRR and other forthcoming delegated act in banking
19-02-2020 Briefing

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.