Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

The 2019 proposed amendments to the Treaty establishing the European Stability Mechanism
11-10-2019 Uitgebreide analyse

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
11-10-2019 Briefing

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead
08-10-2019 Briefing

Towards a fundamental re-design of Banks’ Stress Tests in the EU?
04-10-2019 Briefing

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycles, January 2019
03-10-2019 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (October 2019)
03-10-2019 Briefing

The role (and accountability) of the President of the Eurogroup
03-10-2019 Briefing

Free trade or geo-economics? Trends in world trade
27-09-2019 Uitgebreide analyse

The European Systemic Risk Board – systemic risk update, stress tests and work in progres
20-09-2019 Briefing

The European Systemic Risk Board – Main features, mandate and accountability
19-09-2019 Briefing

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.