Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Kredietoverschrijving INFO 01/2018 - Afdeling III – Commissie

2018/2242(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

2018/0103(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

[S&D]

ten principale

Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2017 - SEAE

2017/2267(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

De situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)

2017/2131(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
LIBE

[Verts/ALE]

ten principale

Voorstel tot kredietoverschrijving INF 8/2016 - Comité van de Regio's

2016/2287(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving - Begrotingsjaar 2016 - Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

2016/2207(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kennisgeving van de indiening van een bouwproject (uitbreiding van de kantoorruimte) door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

2016/2091(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving begroting 2015 - Voorzieningsagentschap van Euratom (AA)

2015/2333(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving begroting 2015 - Voorzieningsagentschap van Euratom (AA)

2015/2314(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Huur van kantoorruimte voor de delegatie van de Europese Unie in China - EDEO

2015/2308(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale