Werkdocumenten


Werkdocumenten zijn documenten ter voorbereiding van een verslag of advies. Commissies gebruiken vaak een werkdocument voor de toelichting bij hun verslag.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare werkdocumenten.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

WERKDOCUMENT over Speciaal verslag nr. 5/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): FEAD - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: Waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet vastgesteld

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

WERKDOCUMENT over het Speciaal Verslag nr. 12/2019 van de Rekenkamer (Kwijting 2018): E-handel: veel van de uitdagingen tot inning van btw en douanerechten blijven onopgelost

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

WERKDOCUMENT over het Speciaal verslag nr. 7/2019 van de Europese Rekenkamer (Kwijting 2018): EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg: hoge ambities, maar beter beheer nodig

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

WERKDOCUMENT Document ter voorbereiding van een ontwerpadvies inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN