Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

06-07-2020 AFCO_PA(2020)654024 PE654.024v01-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

DRAFT OPINION Draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

02-07-2020 AFCO_PA(2020)654031 PE654.031v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie oceny wyborów europejskich

12-06-2020 AFCO_PR(2020)653777 PE653.777v01-00 AFCO
Pascal DURAND

PROJEKT OPINII w sprawie zalecenia dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

10-06-2020 AFCO_PA(2020)653752 PE653.752v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

MINUTES - Monday, 8 June 2020 EN

08-06-2020 AFCO_PV(2020)06-08-1 PE653.775v01-00 AFCO

OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

03-06-2020 AFCO_AD(2020)647015 PE647.015v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 33 - Projekt opinii Publiczny dostęp do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018

03-06-2020 AFCO_AM(2020)652576 PE652.576v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

OPINIA w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

27-05-2020 AFCO_AD(2020)648463 PE648.463v02-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 AFCO_PV(2020)05-26-1 PE652.552v01-00 AFCO

POPRAWKI 1–85 - Projekt opinii Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

07-05-2020 AFCO_AM(2020)650681 PE650.681v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

29-04-2020 AFCO_AD(2020)650589 PE650.589v01-00 AFCO
Pascal DURAND

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

16-04-2020 AFCO_PA(2020)648463 PE648.463v01-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków złożonych przez grupę obywateli (w celu sprawdzenia, czy europejskie partie polityczne lub europejskie fundacje polityczne przestrzegają wartości, na których opiera się Unia)

16-03-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v03-00 AFCO

PROJEKT OPINII w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 122 ust. 7 Regulaminu) – sprawozdanie roczne za lata 2016–2018

10-03-2020 AFCO_PA(2020)648269 PE648.269v01-00 AFCO
Loránt VINCZE

POPRAWKI 1 - 24 - Projekt opinii Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

27-02-2020 AFCO_AM(2020)648390 PE648.390v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

25-02-2020 AFCO_AM(2020)648375 PE648.375v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Środa, 19 lutego 2020 r.

19-02-2020 AFCO_PV(2020)02-19-1 PE652.278v01-00 AFCO

PROJEKT OPINII w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT OPINII w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 28 stycznia 2020 r.

28-01-2020 AFCO_PV(2020)01-28-1 PE648.506v01-00 AFCO

PROTOKÓŁ - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00 AFCO

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 9 grudnia 2019 r.

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00 AFCO

PROTOKÓŁ - Środa, 4 grudnia 2019 r.

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00 AFCO

OPINIA w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 listopada 2019 r.

25-11-2019 AFCO_PV(2019)11-25-1 PE644.811v01-00 AFCO

POPRAWKI 1 - 25 - Projekt opinii w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00 AFCO
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

Opinia w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r.

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

PROTOKÓŁ - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00 AFCO

PROJEKT OPINII w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

31-10-2019 AFCO_PA(2019)642907 PE642.907v02-00 AFCO
Pascal DURAND

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 21 października 2019 r.

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00 AFCO

PROTOKÓŁ - Wtorek, 8 października 2019 r.

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00 AFCO

PROTOKÓŁ - Środa, 25 września 2019 r.

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00 AFCO

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

04-09-2019 AFCO_AD(2019)639807 PE639.807v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 3 września 2019 r.

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00 AFCO

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

POPRAWKI 1 - 7 - Projekt opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

24-07-2019 AFCO_PA(2019)639807 PE639.807v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

PROTOKÓŁ - Środa, 10 lipca 2019 r.

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00 AFCO