O komisjach

Powitanie

David McAllister David McAllister
AFET Committee Chair © European Union 2019 - EP
Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET)!

Na tle rosnącej liczby wyzwań i możliwości, z którymi mierzymy się poza Unią Europejską, 71 członków tej komisji przyczynia się do określenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Komisja AFET nadzoruje jej wdrażanie i monitoruje sposób wydatkowania funduszy na działania zewnętrzne UE na całym świecie. Nasza zgoda jest również wymagana w przypadku umów międzynarodowych podpisywanych przez UE.

Komisja Spraw Zagranicznych dąży do zapewnienia, by demokracja, praworządność i prawa człowieka były gwarantowane w umowach między UE a krajami spoza UE. Pozostaniemy siłą napędową multilateralizmu i światowego ładu międzynarodowego opartego na zasadach, wspierając otwartość, sprawiedliwość i konieczne reformy na całym świecie. Zdecydowane działania zewnętrzne UE są kluczowe dla demokracji, dobrobytu i bezpieczeństwa na naszym kontynencie.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z aktualnościami i ogłoszeniami na tej stronie internetowej, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej bieżącej pracy, oraz do oglądania naszych posiedzeń za pośrednictwem transmisji na żywo w internecie.

David McAllister
Lista kontaktów