Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 28 października 2020 r.

22-10-2020 CJ31_OJ(2020)10-28_1 PE659.099v01-00 AFET BUDG DEVE

MINUTES - Tuesday, 25 August 2020 EN

21-10-2020 AFET_PV(2020)08-25-1 PE655.944v01-00 AFET

MINUTES - Tuesday, 6 October 2020 EN

21-10-2020 AFET_PV(2020)10-06-1 PE658.922v01-00 AFET

MINUTES - Friday, 16 October 2020 EN

20-10-2020 AFET_PV(2020)10-16-1 PE659.024v01-00 AFET

EMENDAMENTI 1 - 196 - Progetto di relazione Effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito IT

15-10-2020 AFET_AM(2020)658900 PE658.900v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council concerning the 75th session of the United Nations General Assembly EN

15-10-2020 AFET_PR(2020)658932 PE658.932v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

AMENDMENTS 1 - 255 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

12-10-2020 AFET_AM(2020)658828 PE658.828v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne za 2019 r.

07-10-2020 AFET_PR(2020)657447 PE657.447v02-00 AFET
David McALLISTER

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2019 r.

07-10-2020 AFET_PR(2020)657487 PE657.487v02-00 AFET
Sven MIKSER

PROTOKÓŁ - Czwartek, 1 października 2020 r.

07-10-2020 AFET_PV(2020)10-01-1 PE658.849v01-00 AFET

PROTOKÓŁ - Piątek, 12 czerwca 2020 r.

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

POPRAWKI 1 - 585 - Projekt sprawozdania w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną

01-10-2020 AFET_AM(2020)658797 PE658.797v01-00 AFET
Hilde VAUTMANS

PROJEKT OPINII w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/81/WE dotyczącej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz dyrektywy 2009/43/WE dotyczącej transferu produktów związanych z obronnością

29-09-2020 AFET_PA(2020)657437 PE657.437v01-00 AFET
Sven MIKSER

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

28-09-2020 AFET_PR(2020)655684 PE655.684v01-00 AFET
Michael GAHLER

PROTOKÓŁ - Czwartek, 10 września 2020 r.

28-09-2020 AFET_PV(2020)09-10-1 PE657.314v01-00 AFET

OPINIA w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

23-09-2020 AFET_AD(2020)652358 PE652.358v02-00 AFET
Anna FOTYGA

POPRAWKI 1 - 65 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

23-09-2020 AFET_AM(2020)657458 PE657.458v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii

21-09-2020 AFET_PR(2020)655925 PE655.925v02-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 28 września 2020 r.

21-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-28_2 PE657.436v01-00 AFET DEVE DROI

PROJEKT OPINII z zaleceniami dla Komisji w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

17-09-2020 AFET_PA(2020)655782 PE655.782v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2019

16-09-2020 AFET_PR(2020)657310 PE657.310v01-00 AFET
Isabel SANTOS

PROTOKÓŁ - Wtorek, 1 września 2020 r.

04-09-2020 AFET_PV(2020)09-01-1 PE657.148v01-00 AFET

POPRAWKI 1 - 388 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący zalecenia dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią

03-09-2020 AFET_AM(2020)657166 PE657.166v01-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną

02-09-2020 AFET_PR(2020)653845 PE653.845v04-00 AFET
Hilde VAUTMANS

PROTOKÓŁ - Wtorek, 14 lipca 2020 r.

02-09-2020 AFET_PV(2020)07-14-1 PE655.673v01-00 AFET

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

25-08-2020 AFET_PA(2020)655905 PE655.905v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

POPRAWKI 1 - 323 - Projekt sprawozdania Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

22-07-2020 AFET_AM(2020)655747 PE655.747v01-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.

14-07-2020 AFET_PV(2020)06-22-1 PE653.899v02-00 AFET

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

09-07-2020 AFET_AD(2020)650702 PE650.702v02-00 AFET
Urmas PAET

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

09-07-2020 AFET_PV(2020)07-06-1 PE654.085v01-00 AFET

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 14 lipca 2020 r.

09-07-2020 AFET_OJ(2020)07-14_1 PE655.623v01-00 AFET SEDE

POPRAWKI 1 - 351 - Projekt sprawozdania Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

08-07-2020 AFET_AM(2020)654064 PE654.064v01-00 AFET
Radosław SIKORSKI

OPINIA w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

07-07-2020 AFET_AD(2020)648587 PE648.587v03-00 AFET
Hannah NEUMANN

POPRAWKI 1 - 234 - Projekt opinii Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

02-07-2020 AFET_AM(2020)653741 PE653.741v01-00 AFET
Anna FOTYGA

PROTOKÓŁ - Środa, 4 grudnia 2019 r. - Czwartek, 5 grudnia 2019 r.

01-07-2020 AFET_PV(2019)12-04-1 PE647.058v01-00 AFET

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych technologii

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Urmas PAET

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią

17-06-2020 AFET_PR(2020)652398 PE652.398v01-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

16-06-2020 AFET_PR(2020)652425 PE652.425v02-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r.

15-06-2020 AFET_PV(2020)04-20-1 PE653.854v01-00 AFET

PROTOKÓŁ - Czwartek, 4 czerwca 2020 r.

09-06-2020 AFET_PV(2020)06-04-1 PE652.641v01-00 AFET

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

05-06-2020 AFET_PR(2020)652499 PE652.499v01-00 AFET
Radosław SIKORSKI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 maja 2020 r.

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Piątek, 12 czerwca 2020 r.

04-06-2020 CJ38_OJ(2020)06-12_1 PE652.616v01-00 AFET INTA

POPRAWKI 1 - 67 - Projekt opinii Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

03-06-2020 AFET_AM(2020)652560 PE652.560v01-00 AFET
Urmas PAET

PROTOKÓŁ - Wtorek, 19 maja 2020 r.

02-06-2020 AFET_PV(2020)05-19-1 PE652.408v01-00 AFET

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

27-05-2020 AFET_PV(2020)01-20-1 PE646.880v01-00 AFET

PROTOKÓŁ - Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

POPRAWKI 1 - 250 - Projekt sprawozdania Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

POPRAWKI 251 - 389 - Projekt sprawozdania Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

POPRAWKI 1 - 165 - Projekt sprawozdania Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

26-05-2020 AFET_AM(2020)650567 PE650.567v01-00 AFET
Sven MIKSER

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 25 maja 2020 r.

25-05-2020 CJ38_OJ(2020)05-25_1 PE652.281v02-00 AFET INTA

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

18-05-2020 AFET_PA(2020)652358 PE652.358v01-00 AFET
Anna FOTYGA

POPRAWKI 1-151 - Projekt opinii Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

11-05-2020 AFET_AM(2020)650566 PE650.566v01-00 AFET
Hannah NEUMANN

PROTOKÓŁ - Czwartek, 7 maja 2020 r.

11-05-2020 AFET_PV(2020)05-07-1 PE650.703v01-00 AFET

POPRAWKI 1 - 360 - Projekt sprawozdania Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki

07-05-2020 AFET_AM(2020)650694 PE650.694v01-00 AFET
Javier NART