Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Chile: the government struggles to implement its reform programme
25-04-2019 Badanie

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 W skrócie

Challenges presented by migration and refugees from a Euro-Mediterranean perspective
25-01-2019 Badanie

The Scope and Mandate of EU Special Representatives (EUSRs)
24-01-2019 Badanie

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Badanie

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Analiza

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 W skrócie

The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective
19-09-2018 Badanie