Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Sprawozdanie w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

2020/2023(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
INTA AFET

przedmiotowo właściwa

Roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni

2020/2003(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki

2020/2002(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Javier NART [Renew]

przedmiotowo właściwa

Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia

2020/2001(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Sven MIKSER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zalecenie dla Wysokiego Przedstawiciela i Rady na mocy art. 118 Regulaminu dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego

2020/2004(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Sven MIKSER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Bałkanów Zachodnich przed szczytem w maju 2020 r.

2019/2210(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Tonino PICULA [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.

2019/2209(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

przedmiotowo właściwa

Roczne sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

2019/2202(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Michael GAHLER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Roczne sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

2019/2201(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

przedmiotowo właściwa

Roczne sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

2019/2200(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Sven MIKSER [S&D]

przedmiotowo właściwa