Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Turcja – roczne sprawozdanie z postępów za rok 2019

2019/2176(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

przedmiotowo właściwa

Serbia – roczne sprawozdanie z postępów za rok 2019

2019/2175(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

przedmiotowo właściwa

Macedonia Północna – roczne sprawozdanie z postępów za rok 2019

2019/2174(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

przedmiotowo właściwa

Czarnogóra – roczne sprawozdanie z postępów za 2019 r.

2019/2173(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Tonino PICULA [S&D]

przedmiotowo właściwa

Kosowo – roczne sprawozdanie z postępów za rok 2019

2019/2172(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Bośnia i Hercegowina – roczne sprawozdanie z postępów za rok 2019

2019/2171(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

przedmiotowo właściwa

Albania – roczne sprawozdanie z postępów za 2019 r.

2019/2170(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

przedmiotowo właściwa

Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne

2019/2136(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

David McALLISTER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

2019/2135(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie

2019/2125(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

przedmiotowo właściwa