Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 11 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 15 July 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) No 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

OPINION on a new EU-Africa Strategy – a partnership for sustainable and inclusive development EN

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

DRAFT OPINION on old continent growing older – possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

POPRAWKI 1 - 69 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 6 lipca 2020 r. - Wtorek, 7 lipca 2020 r.

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

OPINIA w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POPRAWKI 1 - 23 - Projekt sprawozdania Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POPRAWKI 1 - 88 - Projekt opinii Europejska strategia w zakresie danych

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROTOKÓŁ - Środa, 15 kwietnia 2020 r.

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 86 - Projekt opinii Nowa strategia dla europejskich MŚP

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

POPRAWKI 1 - 106 - Projekt opinii Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROTOKÓŁ - Wtorek, 26 maja 2020 r.

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 58 - Projekt opinii Planu inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PROJEKT OPINII Wiodąca rola Unii Europejskiej w erze cyfrowej i unijne podejście do sztucznej inteligencji

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

POPRAWKI 32 - 242 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POPRAWKI 243 - 478 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POPRAWKI 479 - 485 - Projekt opinii Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PROTOKÓŁ - Wtorek, 28 kwietnia 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 30 kwietnia 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 7 maja 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 maja 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Środa, 20 maja 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 2 czerwca 2020 r.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

POPRAWKI 1 - 302 - Projekt sprawozdania Europejska strategia leśna – dalsze działania

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POPRAWKI 303 - 482 - Projekt sprawozdania Europejska strategia leśna – dalsze działania

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

POPRAWKI 1 - 135 - Projekt opinii Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

OPINIA w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

PROJEKT OPINII w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

PROJEKT OPINII w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

POPRAWKI 16 - 272 - Projekt opinii Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROJEKT OPINII zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

POPRAWKI 1 - 108 - Projekt opinii Zintensyfikowanie działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Opinia w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Opinia w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

POPRAWKI 106 - 314 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

POPRAWKI 315 - 506 - Projekt sprawozdania Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648384 PE648.384v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze działania

25-02-2020 AGRI_PR(2020)645118 PE645.118v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

POPRAWKI 15 - 67 - Projekt opinii Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

25-02-2020 AGRI_AM(2020)648380 PE648.380v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

PROJEKT OPINII w sprawie zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

PROTOKÓŁ - Środa, 22 stycznia 2020 r. - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00 AGRI

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

OPINIA w sprawie polityki konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

PROTOKÓŁ - Środa, 4 grudnia 2019 r. - Czwartek, 5 grudnia 2019 r.

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00 AGRI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 5 listopada 2019 r.

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00 AGRI