Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644902 PE644.902v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: European Asylum Support Office (EASO)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644906 PE644.906v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Data Protection Supervisor

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644908 PE644.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion 2018 discharge: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644909 PE644.909v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644910 PE644.910v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: EU Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644911 PE644.911v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2018 discharge: EU Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644912 PE644.912v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644913 PE644.913v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2018 discharge: European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644914 PE644.914v01-00
LIBE

Roberta METSOLA