Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Spraw Zagranicznych

25-11-2019

19:00

Strasburg : WIC - WIC200

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI AFET/DEVE/DROI Z UDZIAŁEM OLEGA SENTSOVA, LAUREATA NAGRODY IM. SACHAROWA ZA 2018 R.

Komisja Handlu Międzynarodowego

25-11-2019

19:00

Strasburg : LOW - S1.5

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ GŁOSOWANIE – ZGODA NA ZAWARCIE UMOWY O KONTYNGENCIE TARYFOWYM DLA PRZYWOZU WOŁOWINY WYSOKIEJ JAKOŚCI Z USA

Komisja Budżetowa

25-11-2019

19:00

Strasburg : LOW - N1.3

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

25-11-2019

19:30

Strasburg : LOW - N1.4

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

Komisja Spraw Konstytucyjnych

25-11-2019

19:30

Strasburg : SDM - SDM-S1

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE KOMISJI AFCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

27-11-2019

09:00

Strasburg : PFL - F-01301

+ z udziałem grup politycznych

+ POSIEDZENIE PRZYGOTOWAWCZE KOORDYNATORÓW KOMISJI IMCO

Komisja Kontroli Budżetowej

28-11-2019

09:00

Strasburg : LOW - N1.3

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE

+ POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE KOMISJI CONT

Komisja Rozwoju

02-12-2019

15:00

Bruksela : PHS - P4B001

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Gospodarcza i Monetarna

02-12-2019

15:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

02-12-2019

15:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne