Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Handlu Międzynarodowego

20-01-2020

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

20-01-2020

15:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

14:30

Bruksela : JAN - 4Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Transportu i Turystyki

20-01-2020

15:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

14:30

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

17:00

Bruksela : JAN - 6Q2

+ Koordynatorzy

+ POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW

Komisja Rozwoju Regionalnego

20-01-2020

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

15:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rybołówstwa

20-01-2020

15:00

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

14:30

Bruksela : PHS - P5B001

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

20-01-2020

15:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

15:00

Bruksela : PHS - P3C050

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Petycji

20-01-2020

15:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

14:30

Bruksela : ASP - A3G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Spraw Zagranicznych

20-01-2020

16:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

14:30

Bruksela : JAN - 2Q2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kontroli Budżetowej

21-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

21-01-2020

14:30

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

21-01-2020

09:00

Bruksela : ASP - A1G-1

+ Sprawozdawcy posiłkowi

+ Kateřina Konečná Opinion on 'Regulation on rail passengers' rights and obligations (recast)'