Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Kontroli Budżetowej

28-01-2020

09:00

Bruksela : JAN - 4Q1

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kontroli Budżetowej

19-02-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

19-02-2020

14:30

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

20-02-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kontroli Budżetowej

05-03-2020

09:00

Bruksela : ASP - A5G-3

+ Posiedzenie zwyczajne

Komisja Kontroli Budżetowej

16-03-2020

15:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

17-03-2020

09:00

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne

17-03-2020

14:30

Bruksela : ASP - A3E-2

+ Posiedzenie zwyczajne