Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

11-02-2020 DEVE_OJ(2020)02-17_1 PE647.149v01-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termin składania poprawek : 18-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termin składania poprawek : 26-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termin składania poprawek : 26-02-2020

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 2 grudnia 2019 r. - Wtorek, 3 grudnia 2019 r.

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00
DEVE

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 listopada 2019 r.

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

POPRAWKI 6 - 21 - Projekt opinii Zmiana decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 22 stycznia 2020 r. - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE